Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce s aplikační sférou.

Kariérní den 2019 pořádají společně fakulty a součásti Mendelovy univerzity pod záštitou rektorátu v rámci aktivit projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

 

Termín konání pátého ročníku Kariérního dne v roce 2019 je 13. března 2019 od 9:00 do 15:00 v budově Q Mendelovy univerzity v Brně.

Podrobnější informace k organizaci celé akce budou průběžně zveřejňovány. Registrace na KD 2019 pro vystavovatele bude spuštěna 7. ledna 2019. Podrobnosti pro vystavovatele zde.

Těšíme se na Vás!

Účastníci Kariérního dne 2019