Pracovní příležitosti na Mendelově univerzitě v Brně

Pro studenty a absolventy - práce, stáže, praxe a brigády od externích subjektů

Nabídky jsou řazeny časově a podle univerzitní součásti na kterou byly doručeny.

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Provozně ekonomická fakulta

 

Zahradnická fakulta