Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce s aplikační sférou.

Kariérní den 2019 pořádají společně fakulty a součásti Mendelovy univerzity pod záštitou rektorátu v rámci aktivit projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

 

Jubilejní pátý ročník Kariérního dne na MENDELU se uskutečnil 13. března 2019 a zaznamenal zvýšený zájem jak vystavovatelů, kterých se letos účastnilo rovných 50, tak více jak 1500 studentů se zájmem o aplikaci svých teoretických znalostí do praxe.

 

Katalog vystavovatelů Kariérního dne 2019 je možné zhlédnout zde, atmosféra dne je pak zachycena na fotografiích v sekci FOTOGALERIE.

Děkujeme vystavovatelům i studentům za hojnou účast a těšíme se na viděnou při dalším ročníku.

 

Katalog vystavovatelů

Vystavovatelé Kariérního dne 2019