Kontaktní osoby na fakultách

Agronomická fakulta

Ing. Hana Syrová
hana.syrova@mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
jan.turcinek@mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
alice.kozumplíková@seznam.cz

Institut celoživotního vzdělávání

Mgr. Alena Krejčí
alena.krejci@mendelu.cz

Místo konání

Budova Q

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Mapa areálu

Mapa areálu MENDLEU