Kontaktní osoby na fakultách a univerzitních součástech

Odpovědný pracovník

Mgr. Martina Miškelová
karierniden@mendelu.cz

Agronomická fakulta

Bc. Romana Jalůvková
romana.jaluvkova@mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

Blanka Dobešová
blanka.dobesova@mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Bc. Filip Rivola
filip.rivola@mendelu.cz

Zahradnická fakulta

Milena Čapková
milena.capkova@mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
jiri.cenek@mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání

Mgr. Alena Krejčí
alena.krejci@mendelu.cz

 

Místo konání

Mendelova univerzita v Brně
Kampus MENDELU – budova Q
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Mapa areálu

Mapa areálu MENDLEU