Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce s aplikační sférou.

Kariérní den 2018 pořádají společně fakulty a součásti Mendelovy univerzity pod záštitou rektorátu v rámci aktivit projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

 

Termín konání letošního ročníku je 14. března 2018 od 9:00 do 15:00 v budově Q Mendelovy univerzity v Brně.

 Katalog účastníků

Účastníci Kariérního dne 2018