Letošní Kariérní den proběhl ve středu 17. 3. 2021 kompletně ONLINE prostřednictvím platformy MS Teams. I v této nelehké době jsme chtěli poskytnout (i když jen virtuální) prostor pro setkání studentů a absolventů MENDELU s potenciálními zaměstnavateli, aby bylo možno vzájemně navázat kontakty a předat informace o možnostech spolupráce.

50 vystavovatelů tak prostřednictvím svých virtuálních stánků nabídlo studentům rozmanité nabídky pracovních příležitostí, stáží, trainee programů či brigád.

Věříme, že se v příštím roce opět setkáme, ať už osobně či virtuálně. Děkujeme všem vystavovatelům i studentům, že do toho šli letos s námi ONLINE.

Tým organizátorů KD na MENDELU.

Katalog vystavovatelů

Katalog vystavovatelů 2021 - Kariérni den 2021 na MENDELU

Katalog vystavovatelů v PDF ke stažení

 

Vystavovatelé Kariérního dne 2021


Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce s aplikační sférou. 

Kariérní den 2021 pořádají společně fakulty a součásti Mendelovy univerzity pod záštitou rektorátu v rámci aktivit projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).