Kontaktní osoby na fakultách a univerzitních součástech

 

Mgr. Alena Krejčí, DiS
Koordinátorka KD
alena.krejci@mendelu.cz
karierniden@mendelu.cz
tel: +420 545 135 227
mobil: +420 602 556 084

 

Mgr. Martina Miškelová
Koordinátorka KD
Institut celoživotního vzdělávání
martina.miskelova@mendelu.cz
tel: +420 545 135 209
mobil: +420 602 513 933

 

Mgr. Veronika Matějková
Propagace KD
veronika.matejkova@mendelu.cz
tel: +420 545 135 239

 

Bc. Romana Jalůvková
Agronomická fakulta
romana.jaluvkova@mendelu.cz

 

Blanka Dobešová
Lesnická a dřevařská fakulta
blanka.dobesova@mendelu.cz

 

Mgr. Lucie Kusá
Provozně ekonomická fakulta
lucie.kusa@mendelu.cz

 

 

Milena Čapková
Zahradnická fakulta
milena.capkova@mendelu.cz

 

 

Ing. Veronika Malá
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
veronika.mala@mendelu.cz