Kontaktní osoby na fakultách a univerzitních součástech

 

Agronomická fakulta

Bc. Romana Jalůvková
romana.jaluvkova@mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

Blanka Dobešová
blanka.dobesova@mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta

Mgr. Lucie Kusá
lucie.kusa@mendelu.cz

Zahradnická fakulta

Milena Čapková
milena.capkova@mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Veronika Malá
veronika.mala@mendelu.cz 

Institut celoživotního vzdělávání

Mgr. Martina Miškelová

martina.miskelova@mendelu.cz

+420 545 135 209

+420 602 513 933

 

Mgr. Alena Krejčí
alena.krejci@mendelu.cz

+420 545 135 227

+420 602 556 084

Nebo: karierniden@mendelu.cz